search

Khoa Huyễn

833 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Tiến Hóa Đích Tứ Thập Lục Ức Trùng Tấu

Tương Vị Hành Giả Khoa Huyễn

Chương 671

123 lượt đọc
2 giờ trước

[Dịch] Phiến Tội

Tam Thiên Lưỡng Giác Khoa Huyễn

Chương 321

536 lượt đọc
16 giờ trước

Ngã Đích Tế Bào Giam Ngục (Ngục giam tế bào của ta)

Xuyên Hoàng Y Đích A Phì Khoa Huyễn

Chương 938

1,044 lượt đọc
17 giờ trước

Tai Ách Thu Dung Sở

Huyễn Mộng Liệp Nhân Khoa Huyễn

Chương 1217

912 lượt đọc
22 giờ trước

Thiên A Giáng Lâm

Yên Vũ Giang Nam Khoa Huyễn

Chương 766

966 lượt đọc
1 ngày trước

Cửu Tinh Chi Chủ

Dục Khoa Huyễn

Chương 110

288 lượt đọc
1 ngày trước

Cao Nhân Cánh Tại Ngã Thân Biên

Thần Tinh LL Khoa Huyễn

Chương 105

112 lượt đọc
1 ngày trước

Mê Vụ Kỷ Nguyên

Thọ Hạn Vô Khoa Huyễn

Chương 859

1,560 lượt đọc
1 ngày trước

Thời Không Chi Đầu Hào Ngoạn Gia

Phong Thượng Nhẫn Trạng Khoa Huyễn

Chương 764

783 lượt đọc
3 ngày trước

Bạo Liệt Thiên Thần

Đương Niên Ly Ca Khoa Huyễn

Chương 625

594 lượt đọc
3 ngày trước

Chư Giới Mạt Nhật Tại Tuyến

Yên Hỏa Thành Thành Khoa Huyễn

Chương 2158

1,077 lượt đọc
3 ngày trước

Ta Có Siêu Thể USB (Ngã Hữu Siêu Thể U Bàn)

Hắc Ám Cẩu Hùng Khoa Huyễn

Chương 166

218 lượt đọc
1 tuần trước

Ảnh Thị Thế Giới Đương Thần Thám

Băng Nguyên Tam Nhã Khoa Huyễn

Chương 2207

619 lượt đọc
1 tuần trước

Tối Sơ Đích Tầm Đạo Giả

Quất Tử Bá Tước Khoa Huyễn

Chương 783

271 lượt đọc
2 tuần trước

Suy Thần Tạp Bài

Đan Cơ Hiệp Khoa Huyễn

Chương 489

244 lượt đọc
2 tuần trước

Toàn Chức Công Địch

Thạch Tam Khoa Huyễn

Chương 232

108 lượt đọc
2 tuần trước

Toàn Cầu Mại Nhập Thần Thoại Thời Đại

Tối Chung Vĩnh Hằng Khoa Huyễn

Chương 163

156 lượt đọc
2 tuần trước

Ngã Chân Một Tưởng Đương Cứu Thế Chủ A (Ta thật không có muốn làm chúa cứu thế a)

Hỏa Trung Vật Khoa Huyễn

Chương 590

416 lượt đọc
1 tháng trước

Bất Nhất Dạng Đích Ác Ma Nhân Sinh

Kiếm Vô Vân Khoa Huyễn

Chương 531

331 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Tại Mạt Nhật Hữu Đài SCV (Ta có SCV ở tận thế)

Ba La Mật Ngận Đa Khoa Huyễn

Chương 658

287 lượt đọc
1 tháng trước
arrow_upward