search

Tác giả Nhĩ Căn

14 truyện
Tên truyệnChương mới nhấtCập nhật

Tam Thốn Nhân Gian

Tiên Hiệp

Chương 1171

35,241 lượt đọc

12 giờ trước

[Dịch] Cầu Ma

Huyền Huyễn

Chương 1486

257 lượt đọc

3 tháng trước

[Dịch] Tiên Nghịch

Tiên Hiệp

Chương 2085

597 lượt đọc

3 tháng trước

Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1615

1,721 lượt đọc

3 tháng trước

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1318

143 lượt đọc

3 tháng trước

[Dịch] Ngã Dục Phong Thiên

Tiên Hiệp

Chương 1955

192 lượt đọc

3 tháng trước

Cầu Ma

Tiên Hiệp

Chương 1538

534 lượt đọc

3 tháng trước

[Dịch] Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1469

270 lượt đọc

3 tháng trước

Điền Kiều Truyện Chi Thiên Duyệt Đông Phương

Tiên Hiệp

Chương 108

184 lượt đọc

3 tháng trước

[Dịch] Thiên Nghịch

Khoa Huyễn

Chương 16

113 lượt đọc

3 tháng trước

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tiên Hiệp

Chương 1697

306 lượt đọc

3 tháng trước

Tam Thốn Nhân Gian

Tiên Hiệp • Huyền Huyễn

Chương 221

659 lượt đọc

3 tháng trước

[Dịch] Tam Thốn Nhân Gian - Sưu Tầm

Tiên Hiệp

Chương 221

174 lượt đọc

3 tháng trước

Thiên Nghịch

Khoa Huyễn

Chương 8

91 lượt đọc

3 tháng trước
arrow_upward