search

Yến Sơn Cô Hiệp

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 67

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
67 lượt xem
Võ học kỳ tài, nhưng không phải thiếu niên thành danh.Thiên tư thông tuệ, nhưng cũng có lúc thấy khó khăn.Câu đố ảnh tầng tầng, không thể tưởng tượng nổi. Âm mưu dương mưu, giấu diếm sát cơ.Nhưng đối với Hà Nhất Phàm tới nói.Trong giang hồ, không có không giải được mê án, không có bóc không ra âm mưu.Bởi vì Hà Nhất Phàm hắn chính là Hà Nhất Phàm!Nhưng là chỉ có một việc hắn trước sau phá không giải được: Thân thế của chính hắn thế chi mê!(truyền thống võ hiệp. Một quyển một cố sự, một quyển một giang hồ. )(bổn trạm trịnh trọng nhắc nhở: Bản cố sự chỉ do hư cấu, như có nói hùa, chỉ do trùng hợp, chớ mô phỏng theo. )Tác giả tự định nghĩa nhãn mác: Cô nhi, cơ trí, luyện công lưu

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward