search

Xuyên Việt Tầm Tiên Đạo Nhân

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 7

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
7 lượt xem
Thể kỷ XXI đạo gia đệ tử Tần Ngọc Minh, ngẫu nhiên đạt được hồng hoang dị bảo —— thế giới châu, xuyên qua chư thiên, tìm kiếm đạo pháp chân truyền, chỉ vì chứng đạo thành tiên, tiêu dao trường sinh.Ỷ thiên bên trong, tập Cửu Dương, luyện càn khôn, ai sinh dân nhiều gian khó, đoạt Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm, đến Vũ Mục di thư, cứu vớt muôn dân, phá toái hư không.. . .Tru Tiên bên trong, bất ngờ bị Thanh Vân thu về môn hạ, tiến vào Đại Trúc phong, từng bước bộc lộ tài năng, vô ý cuốn vào chính ma khoáng thế đại chiến, sau tại liên tiếp khiêu chiến bên trong, phá Thượng Thanh, đạp Ngọc Hư, tiến vào Thái Thanh, phá toái hư không, chứng đạo thành tiên.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward