search

Xuyên Việt Ninh Thái Thần

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 309

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
309 lượt xem
Ninh Phi mơ một giấc mơ, mộng thấy mình thân ở lăng miếu trong chùa, có một người gọi là làm Nhiếp tiểu thiến ma nữ, có một người gọi là làm yến xích hà râu ria rậm rạp, còn có một gốc cây Thiên Niên Thụ Yêu. . . Sau đó, Ninh Phi tỉnh lại, nhưng phát hiện mình thành Ninh Thải Thần, bạch y ống tay áo, một bộ cổ đại người đọc sách trang phục!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward