search

Vũ Thánh Thế Gia

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 226

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
226 lượt xem
Quan Gia, Thuỷ tổ Quan Vân Trường, một thân thần công đăng phong tạo cực, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao, thiên hạ không người không phục, được tôn xưng là Võ Thánh.Quan Mạc Nhai, mười ba tuổi kế thừa Võ Thánh thế gia Quan Gia vị trí gia chủ.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Bạch Mã Xuất Ứ Nê

Truyện HOT

arrow_upward