search

Vũ Luyện Điên Phong

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 276699

8/10

23 đánh giá

8/10

23 đánh giá
276,699 lượt xem
Võ chi đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hànNghịch cảnh trong phát triển, tuyệt địa ở bên trong muốn sống, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo.Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo. --------- Hệ Thống Tu Luyện: 1-Thối Thể Cảnh: Tầng 1 ----> Tầng 9 2-Khai Nguyên Cảnh: Tầng 1 ----> Tầng 9 3-Khí Động Cảnh: Tầng 1 ----> Tầng 9 4-Ly Hợp Cảnh: Tầng 1 ----> Tầng 9 5-Chân Nguyên Cảnh: Tầng 1 ----> Tầng 9 6-Thần Du Cảnh: Tầng 1 ----> Tầng 9 7-Siêu Phàm Cảnh: Tầng 1 --- Tầng 2 --- Tầng 3 ----> Chân Nguyên Hóa Thánh 8-Nhập Thánh Cảnh: Tầng 1 --- Tầng 2 --- Tầng 3 9-Thánh Vương Cảnh: Tầng 1 --- Tầng 2 --- Tầng 3 10-Phản Hư Cảnh: Tầng 1 --- Tầng 2 --- Tầng 3 11-Hư Vương Cảnh: Tầng 1 --- Tầng 2 --- Tầng 3 ----> Chuyển Hóa Nguyên Lực - Tinh Chủ: luyện hóa Tinh Thần Bản Nguyên - Tinh Vực Chi Chủ: luyện hóa Tinh Vực Bản Nguyên 12-Đạo Nguyên Cảnh: Tầng 1 --- Tầng 2 --- Tầng 3 ----> Chuyển Hóa Đế Nguyên 13-Đế Tôn Cảnh: Tầng 1 --- Tầng 2 --- Tầng 3 ----> Ngụy Đế ----> Ngưng Đạo Ấn 13.1-Ngưng Tụ: - Ngũ Hành: Kim Hành, Mộc Hành, Thủy Hành, Hỏa Hành, Thổ Hành - Âm Dương: Âm Hành, Dương Hành 13.2Thêm - Đại Đế ( Phong Hào Đế Tôn ): Ngưng Đạo Ấn trong Nội Càn Khôn 13.3-Nửa Bước Khai Thiên: ngưng tụ 5 loại trong Âm Dương, Ngũ Hành 14-Khai Thiên Cảnh: - Hạ Phẩm ( Chân Quân ): Nhất Phẩm --- Nhị Phẩm --- Tam Phẩm - Trung Phẩm ( Thiên Quân ): Tứ Phẩm --- Ngũ Phẩm --- Lục Phẩm - Thượng Phẩm ( Thần Quân ): Thất Phẩm --- Bát Phẩm --- Cửu Phẩm

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward