search

Võng Du Thực Vật Sư

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 181

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
181 lượt xem
Thực vật sư là khổ bức chức nghiệp, đi train level không ai muốn? cáp! sầu riêng quả Boom cây bái kiến không có? đánh quái thần kỹ có thể, sắp vỡ một mảng lớn, xoát mệt mỏi còn có thể đùa giỡn BOSS! hi hữu đạo cụ? ký sinh chíp bông cầu nghe qua không có? ký sinh mục tiêu, phân giải hợp thành hi hữu đạo cụ, xem địch nhân khó chịu còn có thể đem hắn nhiệm vụ đạo cụ phân giải mất, phá hư nhiệm vụ ngoài, nói không chừng còn có thể làm cho cái cực phẩm đạo cụ đi tán gái giẫm người! xem ta còn không có phi hành tọa kỵ? không cần tọa kỵ trực tiếp phi cho ngươi xem! khoe khoang mỹ nữ muội tử? ...... đoán chừng ngươi hội (sẽ) tự ti đến chết!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward