search

Võng Du Chi Hiên Viên Nhất Kiếm

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 117

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
117 lượt xem
Danh chấn mộng ảo làm một kiếm, bỏ ra tình nghĩa dạ mở miệng.Mộng ảo sự thật Loạn Thiên xuống, chỉ có Hiên Viên chỉ có hắn.Hắn trà trộn xã hội đen nhiều năm, đang nhận được cả đời lớn nhất phản bội, đem làm hắn chuẩn bị bình thường cả đời này thời điểm, lại là vì một cái tên là 'Mộng ảo sự thật' võng du mà thay đổi, đây là một cái như thế nào trò chơi? Hắn đã có thể thông qua trò chơi cường hóa trong hiện thực mình. . . Hết thảy thần kỳ như vậy. . . Song khi nhân vật chính chịu mừng rỡ thời điểm nhưng lại không biết đây mới là một cái nho nhỏ bắt đầu

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward