search

Võng Du Chi Đại Đạo Tặc

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 2315

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
2,315 lượt xem
Trên mũi đao khiêu vũ, trong bóng tối bước chậm.Là độc hành vương giả, là tử vong sứ đồ, là đạo tặc vinh diệu !Trùng sinh ngoạn võng du, lấy việc giành trước một bước !--------------------------------Ta một đời này đều chỉ trung với chính mình,Ta sở làm hết thảy lựa chọn,Đều là cam tâm tình nguyện, tự do ý chí kết quả.Ta chưa từng có bị bất luận kẻ nào, bất cứ sự vật sở nô dịch, dùng thế lực bắt ép, ngay cả thần cũng làm không được !Ta có thể nhân sùng bái, tôn trọng mà hướng người khác cúi đầu, nhưng tuyệt không vì khuất phục mà cúi đầu !

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Phiếm Chu Điền Từ

Truyện HOT

arrow_upward