search

Vô Thượng Chân Tiên

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 125

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
125 lượt xem
Hiện đại sinh viên tài cao xuyên qua Tiên Hiệp thế giới, dùng in ấn kỹ thuật chế tạo phù văn, dùng thú y học nuôi dưỡng Thần Thú Tiên Thú, dùng vi lượng học chế tạo Tiên Đan, dùng phỏng sinh học sáng tạo Tiên Pháp, dùng lãng mạng cùng thơ tình truy Thánh nữ, lấy một cái kỳ môn quỷ đạo xưng hùng vạn giới, thành tựu Vô Thượng Chân Tiên!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Thiết Huyết Đan Tâm

Truyện HOT

arrow_upward