search

Vô Hạn Tam Quốc Chi Quần Anh Trùng Sinh

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 30

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
30 lượt xem
Dựa vào vọng khí thuật, tại minh thổ mời chào nhân tài, Tam quốc bên trong mất sớm tài năng, một cái cũng không buông tha! Dựa vào mất sớm tài năng, nhập dương thế tham gia nhiệm vụ, Hán mạt sau lịch sử sự kiện, toàn bộ đều không buông tha! Lịch sử nhiệm vụ lúc kết thúc, chính là phản công dương thế ngày. . . Nhân vật chính là oanh liệt, suất minh mới xuất thế, lĩnh âm binh hồi dương, đến thần linh giúp đỡ, thề muốn nhất thống minh thổ, dịch đỉnh Tam quốc!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward