search

Vô Địch Tòng Đương Hoàng Đế Khai Thủy

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 66

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
66 lượt xem
Trẫm, vô địch.Các ngươi, tùy ý.Cuối cùng một ngày, Lăng Tiêu đứng ngạo nghễ Tiên cung chi đỉnh, đối bên cạnh Tôn Ngộ Không, Lữ Bố, Hạng Vũ, Độc Cô Cầu Bại đám người nói:"Tinh không phía dưới, duy trẫm độc tôn.Ai dám lỗ mãng, ép hắn."

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward