search

[Việt Nam] Trong Rừng Nho

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 79

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
79 lượt xem
Tiểu thuyết Trong rừng Nho hay Hồ Xuân Hương nhìn qua dã sử là tác phẩm độc đáo của nhà văn Ngô Tất Tố (1894 – 1954), lần đầu tiên tác giả cho đăng trên tuần báo Tiểu thuyết thứ ba năm 1937, sau đây viết gọn là Bản 1937. Năm 1990, Nhà xuất bản Đà Nẵng đã xuất bản sách Trong rừng Nho – Dã sử Hồ Xuân Hương (sau đây viết gọn là Bản 1990). Đến năm 1997, Tập IV của bộ Ngô Tất Tố toàn tập và trong sách Ngô Tất Tố tiểu thuyết của Nxb. Văn học đều có in Trong rừng Nho – Dã sử Hồ Xuân Hương, sau đây viết gọn là Bản 1997.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Ngô Tất Tố

Truyện HOT

arrow_upward