search

[Việt Nam] Dương Vân Nga: Non Cao Và Vực Thẳm

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 35

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
35 lượt xem
"Dương vân Nga: Non Cao và vực Thẳm" với nội dung gồm 11 chương trải dài trên cả tác phẩm dày đến... trang, nói về cuộc đời của tiểu thư Dương vân Nga, con gái độc nhất của Chương Dương công Dương Tam Kha, người đã từng cướp ngôi của cháu là Ngô Xương Ngập và tự xưng là Bình vương (945-950). Sự kết hợp giữa Dương vân Nga và vạn Thắng vương Đinh Bộ Lĩnh vốn nằm trong mưu đồ phục hận của Chương Dương công sau khi bị Ngô Xương văn (em của Ngô Xương Ngập) âm mưu cùng với các tướng Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc cướp lại quyền và xưng là Nam Tấn vương.Sự thù hận giữa Dương Tam Kha và Nam Tấn vương hợp cùng với tính khí ngổ ngáo và tham vọng vô biên của tiểu thư vân Nga đã đưa đẩy người đàn bà sắc sảo này vào những chấn động lớn lao trong dòng lịch sử đương đại.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

 • 1. 1 3 tháng trước
 • 2. 2 3 tháng trước
 • 3. 3 3 tháng trước
 • 4. 4 3 tháng trước
 • 5. 5 3 tháng trước
 • 6. 6 3 tháng trước
 • 7. 7 3 tháng trước
 • 8. 8 3 tháng trước
 • 9. 9 3 tháng trước
 • 10. 10 3 tháng trước
 • 11. 11 3 tháng trước
Tác giả

Ngô Viết Trọng

Truyện HOT

arrow_upward