search

Vị Diện Tiểu Thương Nhân

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 32

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
32 lượt xem
"Kiếm thánh đại nhân, ngươi còn đang vì người khác khiêu chiến ngươi đau đầu sao, đây là cấp chín linh thú, ở nhà lữ hành thứ tốt, linh thú vừa ra, buổi tối ngủ an giấc. "..." Thượng tiên, ngươi cảm thấy tu luyện tẻ nhạt? Đây là nhiều chức năng máy tính xách tay, bên trong có thật nhiều trò chơi, bảo đảm ngươi chơi vui sướng, để ngươi quên tu luyện tẻ nhạt, ung dung phái mỗi một ngày. "..." Hoàng đế, ngươi nói không thể cứng chắc? Cái này dễ dàng, đây là bản thân long trọng đẩy ra khoái hoạt đan, để ngươi chấn chỉnh lại hùng phong, lâm hạnh hậu cung ba ngàn mỹ nhân, từ đây không còn là giấc mơ."Đây chính là Vương Cương công tác, bởi vì hắn là một cái vị diện thương nhân.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward