search

Vạn Kiếp Thành Thánh

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 53

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
53 lượt xem
Chúng sinh đều niệm Phật, duy mình ta thành Ma. Lấy huyết trong tâm ta, cháy hết thiên hạ đục. Thiếu niên Đoàn Ngọc, mắt trái dị biến, bước lên con đường tu tiên, tại Chư Thiên vạn trong tộc lịch kiếp thành Thánh! Cảnh giới tu luyện: nhập linh, trúc cơ, kim đan, nguyên anh ....

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward