search

Vạn Kiếm Tà Thần

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 298

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
298 lượt xem
Cửu dương tuyệt mạch thiếu niên Lâm Tiêu, khi tuyệt mạch nhất nhất đả thông, bắt đầu Nghịch Thiên Cải Mệnh, cá hóa Thần Long. Tà Thần giận, vạn kếm ra, huyết vũ sái, Thiên Địa khóc! Cửu âm cửu dương nghịch loạn Thiên, lấy ta tà kiếm tắm thanh thiên .

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward