search

Vạn Giới Cơ Nhân

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 381

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
381 lượt xem
Xuyên qua tương lai, chinh chiến tinh không! Ngươi dung hợp Tiêu Phong gen, ngươi học xong Hàng Long Thập Bát Chưởng.Ngươi dung hợp Cái Nhiếp gen, ngươi học xong bách bộ phi kiếm.Ngươi dung hợp Tôn Ngộ Không gen, ngươi học xong bảy mươi hai biến.Ngươi dung hợp Côn Bằng gen, ngươi học xong Côn Bằng Bảo thuật.Cửu Dương Thần Công + Càn Khôn Đại Na Di + Bắc Minh thần công + Long Tượng Bàn Nhược Công: Ngươi học xong Bắc Minh thôn thiên công .

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Khinh Chu Chử Tửu

Truyện HOT

arrow_upward