search

Vạn Đạo Độc Tôn

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 39

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
39 lượt xem
Một cái không có Đạo Hồn thiếu niên, lại có được lấy thôn phệ thế gian hết thảy Đạo Hồn Vạn Đạo Thư; dùng thân là lô, thu nạp vạn hồn, hóa thành Chân Hỏa, Phần Thiên luyện đạo; Khai Thiên môn, diễn sáu đạo, nung chiến thể, phá Thương Khung. Siêu thần vượt thánh, vạn đạo độc tôn!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward