search

Vạn Cổ Long Tộc

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 20

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
20 lượt xem
Long Thần, thượng cổ Thần tộc, chưởng quản lục giới, là thế gian vạn vật chi chủ làm thịt. Long tộc chẳng những là trời sinh Thần tộc, chí cao vô thượng. Càng nắm giữ lấy thuần túy nhất tự nhiên năng lượng làm thần lực bản nguyên, hô phong hoán vũ, lấp biển dời núi, chân chính pháp lực vô biên.Dạng này thần thật là vô địch sao? Không, vạn sự vạn vật, tự nhiên tương sinh tương khắc, cho dù thiên đạo cho phép, cũng có lưu một đường biến số, cái này biến số tuy nhỏ, lại đủ để đổi đổi trời.Thần tộc hạo kiếp, chư thần gặp, lại nhìn Long Thần như thế nào quấy phong vân, thay đổi càn khôn.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward