search

Vạn Cổ Chi Vương

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 247

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
247 lượt xem
Bình dân thiếu niên La Thiên, người mang tuyệt thế chi tư, lại bị ngộ nhận là phế mạch người. Ngẫu nhiên đạt được vô thượng thiên thư, mở ra chí cường thần mạch, tu Tạo Hóa thần quyết, nhất phi trùng thiên, chấn động vạn cổ.Từ thế tục tầng dưới chót, đến vạn giới chư thiên, hoành ép đương thời thiên kiêu, tung hoành ngàn vạn tông môn, bễ nghễ thần thoại vạn tộc, thành tựu bất hủ bất diệt vĩnh hằng siêu thoát vạn cổ chí tôn chi vương!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Khoái Xan Điếm

Truyện HOT

arrow_upward