search

Tùy Mạt Đại Nghiệp

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 547

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
547 lượt xem
Công Nguyên 604 năm, một năm này, Tùy Văn Đế ở Nhân Thọ Cung tạ thế, Tùy Dạng Đế leo lên lịch sử sân khấu. Hạnh Giang Đô, kiến Đông Kinh, đào kênh mương, từ đây Dạng Đế đi lên ở trên đường sinh hoạt.Một năm này, khoảng cách một chinh Liêu Đông còn có bảy năm, khoảng cách Nhạn Môn chi vây còn có mười một năm, khoảng cách Giang Đô chi nan còn có mười bốn năm.Một năm này, vĩnh nghiệp điền, lộ điền, viên trạch chính là có, Diêm Trì Tửu Phường là mở ra, Sơn Lâm Hà Trạch phong cấm là thả lỏng.Một năm này, Trần Bình linh hồn vượt qua hơn ngàn năm, đi tới Giang Nam một thôn trang. Đối mặt đắp đất cọc gỗ đồ cổ phòng, thủy luộc thanh đạm món ăn, đi vệ sinh thanh gỗ cứng... Trần Bình muốn nói chính là, sinh hoạt kỳ thực có thể càng tốt đẹp chút.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward