search

Trùng Chưởng Thiên Cung

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 15

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
15 lượt xem
Vương Mẫu: - Bệ hạ, nghỉ ngơi sớm một chút a, bổn cung ở Dao Trì chờ ngài lâm tẩm. - Cái này... Cái này... Trẫm... Trẫm... Mấy ngày nay có chút không tiện.Vân Hoa phu nhân: - Bệ hạ, ta nghĩ muốn đi tới gặp qua Thiên Hữu. - Tam muội nha, gần đây Thiên đình nghiêm trị, ngươi xem...Thất tiên nữ: - Cha, Đổng Vĩnh hẹn ta xem cảnh biển, để cho ta đi nha, ân ~Chức Nữ: - Bệ hạ, Ngưu Ca có tin, ta muốn xin nghỉ một ngày....Thật đau đầu a!Cả ngày liền hiểu được léo nha léo nhéo, quấy nhiễu nhân tâm phiền, các ngươi liền không biết được Hoa Quả Sơn hầu tử kia cũng nhanh đánh lên đây a!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward