search

Tru Tiên Chi Diễm Xuất Thanh Vân

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 29

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
29 lượt xem
Ngươi xem này lồng lộng thanh vân, giống không giống kia ngọc thanh điện trước Tam Thanh thần tượng. Ngươi lại xem này thấm lạnh mưa lạnh, giống không giống kia ngọc thanh điện thượng các loại nhân tâm. Này đại khái là một cái mãng phu một lời không hợp rút kiếm chém người chuyện xưa. PS: Quyển sách biến thân độc thân hướng, lười nhác hằng ngày thả cơ bản sẽ không thay đổi nguyên tác trung chủ yếu nhân vật cảm tình tuyến, thận nhập!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward