search

Trấn Thiên Đế Đạo

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 128

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
128 lượt xem
Đến một phương thần bí bảo ấn, lại bị bức luân hồi bách thế, được với Cổ Thiên Đế truyền thừa, cuối cùng bước lên theo đạo hành trình! Đánh vỡ số mệnh Luân Hồi, lập quốc, tranh phách, trục thiên hạ! Giáo hóa chúng sinh, chấp chưởng thiên hạ, đăng Thiên Đế vị trí, lập vô thượng Thiên Đình, sang đế Hoàng đại đạo!Đế Kinh, từ một phương tiểu thiên thế giới, từng bước từng bước bước lên chư thiên vạn giới sân khấu, ác chiến tứ phương, cao chót vót thiên hạ, tụ vô lượng công đức vạn ngàn vận nước cho rằng đế!"Chư thiên vạn đạo, trẫm lấy đế khu trấn chi!"

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward