search

Tối Cường Cuồng Bạo Thăng Cấp

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 121

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
121 lượt xem
Tay cầm Tru Tiên Kiếm, vai khiêng Bàn Cổ Phủ.Người mặc Cửu Tiêu Giáp, chân đạp Chí Tôn Hài.Giẫm tận chư thiên thiên tài, mục tiêu của ta là: "Trở thành sử thượng người đàn ông mạnh mẽ nhất, thử hỏi ai không phục?"Không phục? Hết thảy giẫm bạo!Trạch nam Đỗ Nguyệt Sinh mang theo một cái vô song hệ thống xuyên qua mà đến, giết quái lên cấp, giết người cũng thăng cấp, nghiền nát Chư Thiên Vạn Giới, đánh nổ hết thảy người không phục, đúc thành một khúc yêu nghiệt truyền thuyết.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward