search

Toàn Năng Vũ Thần

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 18

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
18 lượt xem
Thiếu niên Sở Thần bị lưu tinh đập trúng, từ nay về sau tu vi đình trệ, cuối cùng luyện hóa Tinh Thần, mở ra Vũ Thần bảo khố, tu luyện cường đại thượng cổ vũ kỹ, kiêm tập luyện đan luyện khí y đạo trận pháp, từ nay về sau nghịch thiên cải mệnh, rửa sạch nhục trước, thành tựu Toàn Năng Vũ Thần! Độc cô cửu kiếm, Lục Mạch thần kiếm, tận diệt thiên hạ kiếm đạo kỳ tài! Hàng Long Thập Bát chưởng, Bài Vân chưởng, người cản ta, một mực đập chết! Tỉnh Trung Bát Pháp, Ngạo Hàn Lục bí quyết, đao phong lướt qua, vạn vật không tồn! Còn có Tiểu Lý Phi Đao, cũng không hư phát! Như Lai Thần Chưởng, Vạn Kiếm Quy Tông!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward