search

Toàn Kim Chúc Tang Thi

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 67

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
67 lượt xem
Lâm Phong, kim loại nguyên tố Chưởng Khống Giả, ngoài ý muốn theo tận thế thế giới xuyên việt về tận thế buông xuống trước ba ngày!Nắm giữ lấy tận thế thế giới tin tức, chuẩn bị cho tốt làm lớn một hồi hắn, tại tận thế buông xuống kia một ngày lại bi thúc phát hiện, chính mình lại biến thành một cái Tang Thi!Là dần dần thích ứng Tang Thi thân thể sau, Lâm Phong đột nhiên phát hiện, nguyên lai làm một cái Tang Thi cảm giác cũng không tính quá kém!Nhất là là cái này Tang Thi kích hoạt lên kim loại nguyên tố khống chế dị năng về sau, một cái khủng bố Toàn Kim Chúc Tang Thi ra đời!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward