search

Tinh Dạ Vũ Thần

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 91

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
91 lượt xem
Cửu tinh Tông Môn Tinh Dạ Thần Tông mạnh nhất hộ pháp Ninh Phong bị đồng môn hãm hại, trùng sinh tại Tử Tiêu môn một cái luyện đan học đồ trên người.Vì báo thù!Hắn quật khởi mạnh mẽ, chiến hết thiên chi kiêu tử, đồ ngược đầy trời thần phật, vạn tộc kính ngưỡng, cùng trời ngang tên.Hắn là truyền thuyết, là cái này thời đại mạnh nhất võ thần

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward