search

Tiên Tàng

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 32

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
32 lượt xem
Sống uổng thời gian tuổi trên năm mươi Tần Địch xuyên qua đến rồi dị giới, từ một cái ngây thơ thiếu niên tiếp nhận hoa đào tẩy lễ bắt đầu, vận mệnh của hắn liền cùng một miếng thần kỳ hột đào phân không ra rồi. Từ đó về sau, một đường kỳ ngộ, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Bộ Hư, Hợp Đạo, Địa Tiên, Linh Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đạo Tổ. . . . .Na thì na nhật thử môn trung,Đào hoa thụ hạ sơ tương phùng.Chích kiến tiên nhân chủng đào thụ,Vị văn tiên nhân khán hoa hồng.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward