search

Tiến Kích Đích Địa Cầu Chủ Thần (Chủ Thần Tiến Công Địa Cầu)

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 18

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
18 lượt xem
Đại tranh chi thế, ma võng hoành không; chư quốc cùng nổi lên, quần hùng tranh giành.Ở đây, có một kiếm hoành không, vĩnh trấn biên cương đại năng; có hiến tế bản thân để cầu chúng sinh siêu thoát đương đại thánh nhân; có phách lối điên cuồng, ý muốn diệt thế ma đầu; cũng có suốt đời kính dâng tại giải phẫu đại nghiệp khoa học tên điên. Đây là một cái điên cuồng thời đại, vũ trụ thăng hoa, vạn giới tranh độ, hết thảy đều có khả năng.PS: Viết trong lòng ta Chủ Thần kiến thiết lưu, đây là một cái người xuyên việt cột Địa Cầu tiến hóa, không cẩn thận chơi thoát cố sự. . . .

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward