search

Thương Thần

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 150

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
150 lượt xem
Xuyên qua thương nhân thế giới, từ thiên đạo bên trong đổi lấy thương lực, quật khởi dị giới.Một cái không có tiếng tăm gì tiểu thương vô ý đến, thị trường doanh tiêu người ngoại lai, dẫn dắt thương nhân bước lên thương nói con đường.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward