search

Thư Nhãn

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 105

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
105 lượt xem
Đọc cái gì tiểu thuyết, học kỹ năng gì.Đọc suy lý tiểu thuyết, học tập tư duy; đọc cảnh sát tiểu thuyết, học tập thương pháp;Đọc trộm mộ tiểu thuyết, học tập trộm thuật; đọc bác sĩ tiểu thuyết, học tập y thuật;Đọc tiểu thuyết võ hiệp, học tập võ công; đọc dị năng tiểu thuyết, học tập dị năng.Trong truyền thuyết, đọc tiên hiệp tiểu thuyết còn có thể thành tiên. . .Lưu Tinh, một tên tiểu thuyết mê, ngẫu nhiên thức tỉnh một đôi thư nhãn, học được đặc thù xem kỹ xảo, từ đây dựa vào đọc tiểu thuyết đi tới nhân sinh đỉnh cao. . ."Cầm - thú, thả ra đó quyển tiểu thuyết, để cho ta tới đọc!"

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward