search

Thôn Thiên Tà Đế

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 113

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
113 lượt xem
Ngô Hàn Kỳ, Huyền Thiên Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh Lục Phẩm Linh Vương, người đúng một lần cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, cùng việc này bạn thân cùng một chỗ lầm vào Thôn Thiên Linh Hoàng chữa thương Động Phủ, cuối cùng thu được Thôn Thiên Linh Hoàng Bản Mệnh Nguyên Khí « Thôn Thiên Tháp » cùng Tu Luyện Công Pháp « Thôn Thiên quyết » , kết quả việc này bạn thân thấy hơi tiền nổi máu tham, thừa dịp hắn thiếu đối kỳ ám hạ sát thủ.Bạn thân phản bội, làm cho dầu hết đèn tắt Ngô Hàn Kỳ thập phần phẫn nộ, cuối cùng kíp nổ Linh Khí, nỗ lực cùng Đối Phương đồng quy vu tẫn, kết quả nhân họa đắc phúc thu được Thôn Thiên Tháp nhận chủ mà Đoạt Xá ở một cái Tiểu Gia Tộc Phế Vật trên người, do đó triển khai Nhất Đoạn máu tanh vừa...lại Bá Khí báo thù cuộc hành trình

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward