search

Thôn Thần Chí Tôn

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 84

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
84 lượt xem
Thời kỳ thượng cổ, thần ma chúa tể thế giới, lưu lại vô số truyền thừa!Thiếu niên Tần Trầm, hoạch Thôn Thần ngộ đạo quyết, nuốt chửng thần ma truyền thừa, lĩnh ngộ vạn ngàn đạo pháp, thành tựu một đời chí tôn!Ta Thôn Thần bộ tộc trở về thời gian, chính là này vạn ngàn thế giới, rung động ngày!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward