search

Thỉnh Tố Cá Hảo Nhân (Xin hãy làm người tốt)

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 215

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
215 lượt xem
Ta, Dư Khánh, là người tốt.Ngoài ra, tên sách nhưng thật ra là « mời tại ta bốn mươi mét đại đao trước mặt quỳ xuống nhận lấy cái chết, đến trong Địa ngục hảo hảo cải tạo, tranh thủ kiếp sau có thể thay đổi triệt để làm người tốt » viết tắt.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Hà Lưu Chi Uông

Truyện HOT

arrow_upward