search

Thiếu Nữ Tại Độc Vũ

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 39

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
39 lượt xem
Đây là một cái tiểu la lỵ mang theo tiểu u linh đi vào tinh thần đại hải nghiêm túc cố sự, thật, lật đổ một cái Đế quốc gì gì đó thật chỉ là tiện đường mà thôi, dù sao . . . Vận mệnh vật này chính là như vậy không giảng đạo lý nha .Toàn bộ hành trình lý trí có logic, nhân vật chính cường đại không sáo lộ, đổi mới ổn định không độc điểm không có tình yêu không nam chính, đã có gần ba trăm vạn chữ hoàn thành thư tịch tác giả phẩm chất bảo hộ!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Lê Minh C

Truyện HOT

arrow_upward