search

Thiên phú vô song

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 262

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
262 lượt xem
Thần bí trở về thành quyển trục , có thể để cho chu bưu qua lại chuyển kiếp trò chơi thế giới cùng thực tế thế giới . vì vậy chu bưu phát đạt , lại một lần nữa thi triển trở về thành quyển trục sau , chu bưu trở lại thực tế thế giới , hơn nữa từ quan phương diễn đàn bên trong , tìm được một tổ trò chơi ăn gian biên con ngựa , sau đó sửa đổi mình vai trò thuộc tính , bắt đầu hạnh phúc trò chơi xuyên cuộc sống . “ cái gì thiên phú sáu mươi phần trăm đích anh tài , thiên phú bảy mươi phần trăm nhân tài , thiên phú tám mươi phần trăm đích quái tài , thiên phú chín mươi phần trăm đích kỳ tài , thiên phú trăm phần trăm đích thiên tài , ở ta chu bưu trước mặt đều là mảnh vụn , bởi vì ta đích thiên phú là hai trăm phần trăm . ” chu bưu lẩm bẩm .

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward