search

Thiên Mạc Thần Bổ

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 828

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
828 lượt xem
Ninh Nguyệt: "Quế Nguyệt cung khuyết, Thiên Sơn Mộ Tuyết, tam bảng kinh tuyệt, nguyệt hạ kiếm tiên! Thiên cô nương, ngươi cảm thấy ta xứng với ngươi sao?"Thiên Mộ Tuyết: "Này không trọng yếu!"Ninh Nguyệt: "Ngươi đến cùng tại sao phải cùng ta kết hôn? Ngươi yêu thích ta điểm nào? Ta đổi. . ."Thiên Mộ Tuyết: "Lệnh của cha mẹ, lời của mối mai!"Ninh Nguyệt: "Ta muốn hối hôn!"Thiên Mộ Tuyết: "Được!"Ninh Nguyệt: "Ai —— Thiên cô nương, cớ gì rút kiếm?"Thiên Mộ Tuyết: "Không bị người bỏ, chỉ có thủ tiết!"Ninh Nguyệt, xong!Đây là một cái ở giang hồ năm tháng bên trong giãy dụa cầu sinh, thuận tiện ăn ăn cơm mềm, cáo mượn oai hùm cố sự.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward