search

Thể Đàn Chi Triệu Hoán Mãnh Tướng

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 92

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
92 lượt xem
Đường Hạo bất ngờ rơi nhai bỏ mình, không nghĩ nhân họa đắc phúc, hỉ hoạch thể bá hệ thống, nắm giữ cổ đại danh nhân lực lượng.Lý Quảng: Nghe nói ngươi muốn bắn tên? Đến đến, xem lão phu bách phát bách trúng lực lượng.Hạng Vũ: Muốn cử tạ? Quá đơn giản, xem ta một tay nâng đỉnh! Cái gì, muốn dùng hai cái tay? Hảo hảo, xem ta hai tay nâng song đỉnh!Lý Tiểu Long: A đánh! A đánh! . . . KO!Trương Thuận: Môn bơi bướm? Bơi ngửa? Bơi ếch? Bơi tự do? Thật là phiền phức, đến đến, xem ta lãng lí bạch điều dạy ngươi hoa thức bơi.Tào Tháo: Ai kêu ta?

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Nhục Mạt Đại Gia Tử

Truyện HOT

arrow_upward