search

Thăng Tiên Ký

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 137

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
137 lượt xem
Khí tử phế vật, có bị khi dễ! Trong tay nhẫn lại là càn khôn ! Tu tiên đạo, thành tiên thể, diệt yêu tà, dương chính nghĩa! Thông thiên kiều, đạp thiên lộ, ta lấy ta đạo ta thăng tiên! Trở về chỗ cũ kinh điển, hồi ức truyền thống. Tất cả đều ở. . .

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward