search

Thần Thánh Đại Khô Lâu

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 125

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
125 lượt xem
Chim Thần: "Ta là thần! Ta nói đều là đúng! Nếu như không đúng, mời tự hành não bổ ta là đúng."Hạ Diệp: "Nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta đánh không chết ngươi!"Một cái bị gài bẫy dị giới tiện da khô lâu, một cái miệng lưỡi dẻo quẹo Chân Thần, một cái không giống kỳ huyễn cố sự.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward