search

Thần Năng Đại Phong Bạo

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 423

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
423 lượt xem
2598 năm, Địa Cầu nghênh đón đại kiếp nạn.Bắt nguồn từ dị vực tên là "Thần Năng Lạp Tử" thần bí vật chất, xuyên thấu qua vết nứt không gian, dũng vào địa cầu, dẫn đến trên địa cầu hoàn cảnh, phát sinh long trời lở đất đại tai biến. . .Bất kể là nhân loại, chim muông, vẫn là sinh vật biển, đều bởi vì hấp thu Thần Năng Lạp Tử mang theo sức mạnh thần bí mà sản sinh biến dị, trở nên mạnh mẽ. . .La Tiểu Nham vốn là đương đại một không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, tốt nghiệp đại học sau, cùng một nhà công ty game kí xuống dài chừng, dựa vào biên soạn trình tự số hiệu sống qua ngày, sau nhân bất ngờ xuyên qua đến Địa Cầu tương lai thần năng thời đại. . .Mà xem la Tiểu Nham làm sao mượn xuyên qua gói quà "Trí thẻ hệ thống" phụ trợ, ở thần năng thời đại Địa Cầu, đại triển thân thủ, . . .

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Hạ Viêm Viêm

Truyện HOT

arrow_upward