search

Tham Đạo Chứng Võ

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 141

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
141 lượt xem
Đại Đạo ba ngàn, chỉ có người chuyên tâm một đạo mới có thể đi xa hơn. Lựa chọn Võ Đạo, Võ là truy cầu, Đạo là đường lối, lấy Đạo của người khác tới tham khảo Đạo của chính mình, sau đó tiến tới thúc đẩy đối với Võ truy cầu, đoạn đường này phong cảnh Vô Hạn, truy cầu cũng Vô Hạn.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward