search

Tề Thiên Đại Thánh Chi Luân Hồi Quy Lai

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 64

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
64 lượt xem
Kiếp trước thiên đạo thánh nhân là kỳ thủ, ta làm quân cờ, ván cờ kết thúc, nản lòng rời đi.Đại chiến thế giới, Ma tộc xâm lấn Hồng Hoang, đại nạn giáng lâm, tam giới rung động.Nếu trời ép ta, bổ ra cái kia thiên. Ta muốn thiên hôm nay, lại không giấu được mắt của ta.Nếu đất bắt ta, đạp nát cái kia địa. Ta muốn địa hôm nay, lại không chôn được lòng của ta.Chúng ta từ nhỏ tự do thân, ai dám cao cao tại thượng. Mặc dù là Hỗn Độn Ma Thần, cũng phải để cho tan thành mây khói.Ta muốn lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Ta muốn lật đổ vận mệnh, xoay chuyển Càn Khôn.Trải qua vạn kiếp luân hồi, chuyển thế trở về, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward