search

Tây Du Chi Tối Cường Thánh Tăng

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 55

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
55 lượt xem
Năm trăm năm trước, bướng bỉnh Thạch Hầu, đánh lên Thiên Cung; Bốn trăm năm trước, không bị trói buộc Ngưu Ma, bước vào Linh Sơn; Ba trăm năm trước, Dương Tiễn Chân Quân, vọt vào Lăng Tiêu Bảo Điện ....... Năm trăm năm sau, Huyền Trang tự Trường An xuất phát, mang theo Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Dương Tiễn, tiến về trước Tây Thiên mà đi. Luận đạo Như Lai, chưởng áp Nguyên Thủy...... Thiên địa táng mà ta không táng, nhật nguyệt hủ mà ta Bất Hủ, xin hỏi thiên địa Chư Thánh, dám tiếp bần tăng một chưởng hay không? ( Chú thích:Đường Tam Tạng, thu đồ đệ Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Dương Tiễn, Tây Thiên đi thỉnh kinh, không phải nguyên Tây Du nội dung cốt truyện, không thích chớ nhập! )

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward