search

Tây Du Chi Lược Đoạt Vạn Giới

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 485

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
485 lượt xem
Chu Dịch cơ duyên xảo hợp đạt được Luân Hồi Bàn, xuyên qua đến Tây Du, thành Bồ Đề lão tổ tọa hạ một đệ tử. Tám năm sau, Tôn Ngộ Không đi vào Linh Đài Phương Thốn Sơn, thành Chu Dịch sư đệ.Đồng niên, Luân Hồi Bàn khởi động, xuyên qua vạn giới công năng có thể mở ra.Từ Tam quốc, Tần triều đến thế giới võ hiệp, tiên hiệp bạch xà tru tiên vị diện, già thiên, đấu phá, Dragon Ball. . .Vạn giới vô tận, Chu Dịch con đường chứng đạo chú định bất phàm.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward