search

Tần Mạt Triệu Vi Vương

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 29

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
29 lượt xem
Thăm thẳm nhất mộng, hồn quy 2,000 năm, thành Sở Hán tranh chấp thời kỳ Triệu vương Triệu Yết.Ngày xưa tông thất bị trở thành Tần bá tánh, đêm trường dài đằng đẵng, phục quốc con đường trọng trách thì nặng mà đường thì xa.Cự Lộc cuộc chiến vừa Bạo Tần, Bối Thủy một trận chiến đối Hàn Tín, xem thử mới tạo chi triệu làm sao tại thời loạn lạc quần hùng bên trong kẽ hở bên trong phấn đấu cầu sinh?

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward