search

Tam Quốc Vô Lại Chiến Thần

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 687

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
687 lượt xem
Một cái bị chết oan bộ đội đặc chủng xảo trá Diêm La Vương đầu thai đến thời Tam quốc, cái này chiến tranh cuồng nhân đã bắt đầu một loạt chiến tranh, được người xưng là Chiến Thần, nhưng là vì thủ đoạn của hắn luôn có một chút như vậy vô lại, cho nên lại có người xưng hô hắn vô lại Chiến Thần

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward